Novinky   |   UltraEdit   |   UEStudio   |   UltraCompare   |   UltraSentry   |   Kontakt
UltraEdit // Novinky
Vitajte na stránkach firmy AVIR, s.r.o. o produktoch spoločnosti IDM Computer Solutions, Inc.: UltraEdit, UEStudio, UltraCompare a UltraSentry.
*  13.3.2018
V rámci 25.výročia vzniku produktu UltraEdit bola priam symbolicky uvedená do predaja verzia 25. Súčasne vychádza UltraCompare vo verzii 18.
*  12.9.2015
Od verzie 22.20 je dostupný aj 64-bitový inštalátor najnovšie aj s podporou Windows 10.
*  25.3.2015
Bol uvoľnený UltraEdit vo verzii 22.00. Pribudla funkcia zobrazenia "dokumentovej mapy" pre rýchlejšie vyhľadávanie v dlhších dokumentoch, možnosť vertikálneho delenia okna, zoznam nedávno uložených súborov a ďalšie vylepšenia.
*  6.6.2014
UltraCompare vychádza vo verzii 14.00. Nová verzia umožňuje meniť vzhľad grafického rozhrania (témy aj rozmiestnenie podokien), synchronizácia priečinkov.
*  7.2.2014
Bol uvoľnený UltraEdit vo verzii 21.00. Pribudla funkcia rýchleho vyhľadávania v štýle internetových prehliadačov a bolo vylepšené rozhranie FTP klienta.
*  5.8.2013
UltraEdit vychádza vo verzii 20.00. Nová verzia umožňuje meniť vzhľad grafického rozhrania (témy aj rozmiestnenie podokien), vylepšenia v práci s veľkými súbormi, ako aj vylepšenú podporu štrukturovaných textov.
*  8.3.2013
UltraEdit vychádza vo verzii 19.00. V tejto verzii je značne zrýchlené vyhľadávanie a nahrádzanie textových reťazcov, vylepšená podpora Perl regulárnych výrazov a zvýrazňovania syntaxe.
*  6.3.2012
UltraEdit vychádza vo verzii 18.00. Novinkami sú vylepšené šablóny, ktoré umožňujú používať vkladať kódy špecifické pre jednotlivé jazyky a pridávať vlastné premenné. Je dostupná aj funkcia automatického ukončovania HTML a XML tagov. Vylepšená bola aj podpora proporcionálnych fontov, zdokonalený bol FTP klient a ďalšie moduly.
*  11.3.2011
UltraEdit vychádza už vo verzii 17.00. Medzi novinky tejto generácie patrí prepracované okno prieskumníka ponúkajúce spoločne lokálne a vzdialené súbory vrátane tých, ku ktorým sa pristupuje cez FTP protokol. Bola zlepšená podpora funkcií drag and drop, začiatočných aj koncových XML a HTML tagov, funkcia zvýrazňovania zvolených slov, rozšírenie funkcií XML manažéra a ďalšíe vylepšenia.
*  11.1.2011
UltraCompare bol vydaný vo verzii 8.00. Novinkou v tejto verzii je výkonnejšia synchronizácia priečinkov, možnosť porovnávania obsahu DOCX dokumentov a ďalšie vylepšenia.
*  8.7.2019
V súvislosti s plánovaným uvoľnením poštového klienta The Bat! vo verzii 9 dochádza k zvýšeniu cien nových licencií aj upgradov z predošlých verzií.
*  30.5.2019
Firma ESET varuje pred zraniteľnosťou, ktorá môže viesť k masovému útoku podobnému WannaCry.
Informácie z www.avir.sk
Copyright © 2009 AVIR | WebDesign © 2009 by Juraj Mátel / piXie. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.