Novinky   |   UltraEdit   |   UEStudio   |   UltraCompare   |   UltraSentry   |   Kontakt
UltraEdit // Informácie o programe UltraCompare
UltraCompare
Výkonný nástroj na porovnávanie textových a binárnych súborov. Možnosť rekurzívneho porovnávanie obsahu adresárov. Program možno používať ako samostatnú aplikáciu alebo ako externý nástroj z prostredia textového editora UltraEdit.
Copyright © 2009 AVIR | WebDesign © 2009 by Juraj Mátel / piXie. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.