Novinky   |   UltraEdit   |   UEStudio   |   UltraCompare   |   UltraSentry   |   Kontakt
UltraEdit // Informácie o programe UltraSentry
UltraSentry
Program slúžiaci na zvýšenie bezpečnosti práce s chúlostivými údajmi a aplikáciami. Je možné neobnoviteľným spôsobom vymazávať dočasné súbory (používané samotným operačným systémom, odpadkový kôš, dočasné súbory používané Internet Explorerom apod.), históriu navštívených stránok, otvorených dokumentov a pod., ľubovoľné zvolené súbory alebo priečinky, e-mail správy, swap súbor, ini súbory, zápisy v registroch, ako aj voľný diskový priestor. Vymazávanie je možné realizovať v úrovni bezpečnosti DoD úroveň C alebo D, je možné konfigurovať aj ďalšie spôsoby.
Copyright © 2009 AVIR | WebDesign © 2009 by Juraj Mátel / piXie. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.